Denk mee over de Zandkampweg

Aan de westelijke rand van Ermelo-West ligt de Zandkampweg. Op het eind van deze weg bevindt zich de gemeente werf met o.a. de opslag van materiaal voor onderhoud van wegen en het groen. Binnenkort stopt de gemeente met het gebruik van dit terrein. Inwoners worden gevraagd om mee te denken over de toekomstige bestemming van het terrein. Op woensdagavond 4 december kunt u uw ideeën kwijt. Meer informatie

Vitaal Sportpark in Ermelo-West

De afgelopen maanden hebben bestuursleden van EFC’58, Dindoa, Scouting Alexandergroep en Wijkvereniging Ermelo-West samen met vertegenwoordigers van Welzijn Ermelo, Sportbedrijf InterActie en ambtenaren van de gemeente Ermelo gebrainstormd over het Vitaal Sportpark ‘De Zanderij’.

Van de provincie Gelderland krijgt de gemeente geld om naast de toekomstige sporthal en zwembad investeringen te doen die het hele gebied een extra impuls geven.

Als groep hebben we diverse voorstellen gedaan wat er in dit gebied meer zou kunnen zoals buitenbeweegactiviteiten, ontmoetingsplekken, mogelijkheden voor picknicken en barbecueën in het bos, wandelpaden, speelterreinen en speelruimten voor de jeugd.

Op maandag 21 oktober hebben we gezamenlijk de uitkomsten aangeboden aan wethouder Klappe.

Een tweede inloopochtend per maand

Vanaf november 2019 start de wijkvereniging met een tweede inloopochtend per maand. Elke 3e dinsdag van de maand is voortaan ook gelegenheid om als wijkbewoners elkaar te ontmoeten. De plaats is eveneens in de Westerkerk en de tijd van 10.00 tot 12.00 uur.

De eerste keer combineren we het met een pannenkoekenlunch. Samen met de aanwezigen gaan we pannenkoeken bakken, die als lunch ter plaatse worden opgegeten.

Werkbezoek College B&W op 17-09-2019

Al om zeven uur kwamen de eerste bewoners binnenlopen bij het werkbezoek van het College van Burgemeester en Wethouders.  Om verschillende redenen was er interesse voor deze avond zoals de terugkoppeling van de geïnventariseerde punten bij de wijkschouw, de status van het wijkplan of algemene belangstelling voor wat het College van B&W aan plannen heeft met Ermelo-West.
Na een terugkoppeling op hoofdlijnen van de resultaten van de wijkschouw werden de aanwezigen verdeeld in 6 groepen. In deze groepen is gediscussieerd over de thema’s die in het wijkplan komen te staan: Wijkinrichting, Wijkactiviteiten, Ontmoeting, Saamhorigheid, Samenwerking en Leeftijdbestendigheid. De reacties na afloop waren dat dit soort werkbezoeken voor herhaling vatbaar zijn.