Aanmelden als lid

Wijkvereniging Ermelo-West zet zich in om, samen met de bewoners, van Ermelo-West een wijk te maken om trots op te zijn. Een wijk die er goed verzorgd uit ziet, waar het veilig wonen is, waar bewoners aandacht voor elkaar hebben, waarin iedereen mee kan doen en waar volop activiteiten plaatsvinden.

U kunt zich hier aanmelden als lid van de wijkvereniging Ermelo-West voor 10,- euro per jaar per huisadres.
Na aanmelding krijgt u van de penningmeester bericht over de betaling van uw contributie.

Uw gegevens worden door de wijkvereniging goed beschermd. Lees daarvoor ons privacyreglement.

Het bankrekeningnummer van de wijkvereniging is: NL86 RABO 0152896988