Activiteiten

Klik op bovenstaande knop voor een overzicht van de wijkactiviteiten die de komende periode in Ermelo-West plaatsvinden.


Buurt activiteiten

Het kan gaan om Burendag maar ook om activiteiten die de buurt of bewoner zelf heeft bedacht. Voorbeelden zijn o.a. een moestuintje aanleggen, speeltuin samen aanpakken of een jeu de boules wedstrijd houden voor jong en oud.

Heeft je een idee of initiatief? Laat het weten aan het Leefbaarheidsteam!  Het Leefbaarheidsteam kan door haar netwerk bijvoorbeeld zorgen voor hekken of anderen materialen die als wijk lastig verkrijgbaar zijn. We kunnen ook meehelpen bij het aanvragen van fondsen en/of subsidies. Er wordt waar nodig met je meegedacht.

Iedere dinsdagochtend van 9:00-10:00 hebben we samen met de wijkagent en Buurtbeheerder van Uwoon een inloopspreekuur in het wijkkantoor van Uwoon aan de Eksterstraat,  waar je terecht kunt met al je vragen. Je kunt het Leefbaarheidsteam ook mailen: info@leefbaarheidsteamermelo.nl

Voor meer informatie: www.leefbaarheidsteamermelo.nl


Creatieve activiteiten

Inloophuis De Parasol heeft op vaak op vrijdagochtend creatieve activiteiten.

Logo parasol

Groene activiteiten

Natuurtuin De Zandkamp

Elke vrijdagochtend (m.u.v. de winterperiode) zijn vrijwilligers aan het werk in de Natuurtuin De Zandkamp aan tussen de Zandkampweg en Konijnenwal. Allerlei soorten klussen in het groen worden gedaan.

Kom gerust eens kijken. Heb je zin om mee te doen, stuur dan een email naar info@nmpermelo.nl of bel met 0341-55 41 26.

Moestuin De Maatakker

In wijk Ermelo-West, langs het fietspad de Maat, ligt een beetje verscholen het complex van de volkstuinvereniging “de Maatakker”. Op de voormalige maisakker (2,5 hectare) van boer Bosch werd in 1982 op initiatief van het hoofd plantsoendienst Klaas Postma van het psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk voor de medewerkers een moestuincomplex gerealiseerd. In loop van de jaren is het geëvolueerd tot een waar paradijsje. Op de 80 kavels, in grootte variërend tussen de 40 en 200 m2, zijn vele amateurtuinders, een ieder op zijn/haar eigen wijze, bezig met het kweken van groente,  fruit en bloemen. Wil je ook een eigen stukje tuin, neem dan contact op met de secretaris van de vereniging.
Sieby Dooyewaard-Dijkstra; telefoon 0341-254538 of per e-mail: demaatakker@gmail.com.


Beweegactiviteiten

Zie voor beweegactiviteiten de speciale ‘Beweegpagina


Vrijwilligersactiviteiten

De meeste activiteiten kunnen alleen maar plaatsvinden als vrijwilligers meehelpen bij de organisatie en uitvoering. Wil je als vrijwilliger mee gaan doen. Zie bijvoorbeeld de mogelijkheden die er zijn via de pagina Vrijwilligerswerk bij Welzijn Ermelo of meld je aan bij info@ermelowest.nl.

Samen eten

Gezinsmaaltijd laatste vrijdag van de maand in De Vleugel van 17:00 – 19:00 uur.