Bewonerscommissie De Groene Draad

Bewonerscommissie Ermelo-West

De huurdersbelangenorganisatie De Groene Draad Ermelo behartigt al een groot aantal jaren de belangen van de ca. 2.850 huurwoningen/huurders van Uwoon in Ermelo.
Naast het reguliere overleg met Uwoon en de Gemeente alsmede andere partijen die bij de woningbouw betrokken zijn, behartigt zij ook de individuele belangen van de huurders daar waar zij geen of onvoldoende gehoor krijgen bij Uwoon.

Tevens adviseert zij Uwoon gevraagd en ongevraagd bij vraagstukken als het doorstroombeleid(van groot naar kleiner/beter), de jaarlijkse huuraanpassingen, de begroting, de jaarplannen en vele andere beleidsstukken.

Om optimaal te kunnen functioneren als belangenorganisatie zijn ogen en oren in de wijken oftewel mensen die met hun “poten in de klei staan”  van groot belang. In Ermelo functioneren daartoe momenteel 3 bewonerscommissies en is er 1 in oprichting alleen Ermelo-West is voor ons nog een blinde vlek op de kaart.

Veel mensen schrikt het af in een commissie of bestuur te gaan zitten, maar een bewonerscommissie signaleert alleen in de wijk wat er aan schort en wat er opgelost zou moeten worden. Deze signalen geeft zij door aan De Groene Draad en die dient er zorg voor te dragen dat er een adequate oplossing wordt geboden door Uwoon. Het vergt dan ook bijna geen tijdsinvestering niets anders dan dat ze onderling wellicht eens bij elkaar komen met een kopje koffie en tweemaal per jaar een gesprek hebben met het bestuur van De Groene Draad.

Uwoon zorgt ervoor, dat de bewonerscommissie een budget(€ 250) krijgt om kleine kosten te dekken.

Wilt u met ons de uitdaging aangaan en de ogen en oren van de buurt worden in een ieders belang neem dan contact op met Hans Beek, voorzitter van de Groene Draad(06-29 03 42 40), via de website info@degroendraad-ermelo.nl of Ad de Kort secretaris van de Wijkvereniging Ermelo-West(06-51 69 27 86).

Hans Beek, voorzitter HBO De Groene Draad Ermelo

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *