Nieuwsbrief November 2020

De Nieuwsbrief over November is naar de leden en geïnteresseerden gestuurd. Diverse onderwerpen komen aan de orde.

  • Met licht meer saamhorigheid
  • Dorpendeal
  • Sint- en Pietentocht
  • Een wenskaart voor de inwoners van Ermelo-West
  • Foto-Wandelroute door Ermelo-West

Lees de Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief de volgende keer rechtstreeks ontvangen? Stuur je emailadres naar info@ermelowest.nl

Intentieverklaring Dorpendeal

Op donderdag 29 oktober 2020 hebben samenwerkende partijen een handtekening gezet onder de Intentieverklaring om met Provincie Gelderland een Dorpendeal te sluiten. Dit is de eerste stap naar een samenwerking die waarschijnlijk in december definitief wordt beklonken in een Samenwerkingsovereenkomst. Deelnemende partijen zijn:
Inloophuis De Parasol
Westerkerk
Wijkvereniging Ermelo-West
Gemeente Ermelo
Welzijn Ermelo

De Dorpendeal heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Er zijn 3 aandachtsgebieden binnen de Dorpendeal.
1. Opzetten en versterken van Buurtjes. Een wijkondersteuner gaat 2 dagen in de week daarbij helpen.
2. Het thema ‘Gezonde wijk’, dat slaat op de persoonlijke gezondheid van de inwoners van Ermelo-West, nader uitwerken en samen met organisaties die actief zijn in de zorg het praktisch toepasbaar maken. In eerste instantie zal de aandacht vooral uitgaan naar de doelgroep ouderen.
3. Een Ontmoetingsplek en Informatiepunt in Ermelo-West. Een plek in de wijk waar je samen kunt komen, waar het gezellig is, waar je met je verhaal naar toe kunt en waar activiteiten plaatsvinden. Inloophuis De Parasol moet daar haar vaste plek krijgen.

Denken in mogelijkheden

We kunnen bij de pakken neer gaan zitten omdat het organiseren van groepsactiviteiten in deze periode met risico op besmetting met het Coronavirus niet verstandig is. Maar als wijkvereniging zijn we meer van ‘Wat kan nog wel’.

Kleine groepen in de buitenlucht op 1,5 meter afstand levert geen besmettingsrisico op. We werken daarom op dit moment aan een aantal activiteiten die we buiten veilig kunnen uitvoeren.

Er wordt een fotopuzzeltocht in Ermelo-West in elkaar gezet die je binnenkort individueel, als gezin of met bekenden en vrienden kunt lopen.

Ook zijn we bezig met een plan voor bewegen in groepjes. We hebben daarbij diverse vormen van bewegen op het oog. Tijdens de beweegactiviteiten ontmoet je waarschijnlijk wijkgenoten waar je nog nooit eerder contact mee hebt gehad en waardoor je bekendenkring in Ermelo-West nog verder groeit.

Hou de informatie op deze site en op www.facebook.nl/ermelowest in de gaten.

Ledenvergadering op 14 september

We staan voor een belangrijke stap in de uitvoering van ons Wijkplan Ermelo-West 2025, het plan dat we gezamenlijk hebben opgesteld en waarin de leden ons de opdracht hebben gegeven dit zoveel mogelijk in te vullen.  In dit voorjaar hebben we contact gehad met de Provincie Gelderland om via een zogenaamde ‘Dorpendeal’ ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van de plannen om de leefbaarheid van Ermelo-West te verbeteren. Dat zou wat ons betreft een mooie kans zijn om de volgende stap te zetten in ons Wijkplan.

Deze zomer hebben we een voorstel uitgewerkt om in samenwerking met Inloophuis De Parasol, Westerkerk, Gemeente Ermelo, Welzijn Ermelo en Wijkvereniging Ermelo-West de komende jaren te gaan investeren in:

1. Ondersteuningscapaciteit bij het vormen en begeleiden van onze “Buurtjes”.

2. Een nieuwe wijkontmoetingsplek in Ermelo-West.

3. Innovatieve werkwijzen zodat oudere wijkbewoners langer prettig thuis kunnen blijven wonen

Omdat wij als Wijkvereniging Ermelo-West ons verbinden aan de uitvoering van deze plannen vinden we als bestuur het super belangrijk om van onze leden in een ledenvergadering te horen wat zij van deze plannen vinden en goedkeuring te krijgen voor een volgende stap.

Datum   : Maandag 14 september 2020

Tijd        : Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Locatie : Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4, Ermelo

Wijkexcursie naar Natuurtuin De Zandkamp

Woensdagavond 12 augustus organiseert de wijkvereniging een excursie naar de Natuurtuin De Zandkamp. Dat hebben we eerder gedaan, maar er is inmiddels weer het nodige aan de natuurtuin toegevoegd, tijd dus om er weer eens te gaan kijken. Speciaal voor de wijkvereniging zijn er natuurgidsen aanwezig om tussen 16.00 en 21.00 uur uitleg te geven wat er groeit en bloeit. En we hebben iets speciaals in de aanbieding! Voor de liefhebbers is er tussen 17.00 en 19.00 uur de gelegenheid om in de Natuurtuin een pannenkoekenmaaltijd te gebruiken. De kosten daarvan zijn 5 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen. Voor deze maaltijd graag vooraf aanmelden via wijkvereniging@ermelowest.nl. De Natuurtuin ligt tussen de Zandkampweg en Konijnenwal.
Noot: Bij slecht weer komt deze activiteit te vervallen, zie berichtgeving op onze site www.ermelowest.nl.

Maatschappelijke ruimte in Ermelo-West

Met het verdwijnen van De Leemkuul is er in Ermelo-West geen maatschappelijke ruimte meer waar inwoners van Ermelo-West elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ondernemen.

Met de projectontwikkelaar van het terrein van de oude Leemkuil had de Gemeente Ermelo een afspraak gemaakt om een ruimte van 100 m2 te bouwen voor maatschappelijke doelen. Omdat dit niet is doorgegaan moet de projectontwikkelaar een schadeloosstelling betalen. Dit bedrag kan worden gebruikt om op een andere plaats in Ermelo-West een alternatieve ruimte te ontwikkelen. Zie een artikel daarover in Ermelo’s Weekblad.

Verhalen uit het begin van Ermelo-West

Op donderdagavond 16 juli 2020 om 20.00 uur bent u van harte welkom op een bijeenkomst die door Wijkvereniging Ermelo-West wordt georganiseerd. Deze vindt plaats in de Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4, Ermelo. Omdat het aantal bezoekers beperkt is graag vooraf aanmelden via wijkvereniging@ermelowest.nl of 06 51 69 27 86.

Ina en Bas de Gaay Fortman zijn de oudste inwoners van Ermelo-West, niet in leeftijd maar in woonjaren. Op 25 augustus 1971 – bijna een halve eeuw geleden – betrokken zij met vijf kinderen hun woning aan wat nu Rietgansstraat 24 heet. Toen was dat Telgterveldweg 19, gelegen in wat bekend stond als de Telgterbuurt.  Ina was daarmee terug in haar geboortedorp. Over haar jeugd in Ermelo zal ze graag wat vertellen, met nadruk op de oorlog en de bevrijding 75 jaar geleden. Bas verhaalt hoe ze in dat witte boerderijtje op de hoek van de Telgterveldweg en het Hazenpad (nu de Wulpstraat) terecht kwamen en met wat illustraties belichten ze samen de geschiedenis van hun ‘Telgterbuurtje’.