Corona-virus

Als wijkvereniging helpen we de bewoners om met elkaar de problemen als gevolg van het Corona-virus te overwinnen. Onze aanpak daarbij is dat de hulp zoveel mogelijk in de buurt zelf kan worden gevonden.

Met behulp van Buurtcontactpersonen worden Buurtjes van 25-50 wooneenheden gevormd waarbij je aan elkaar hulp kunt vragen.
Woon je in Ermelo-West en ben je nog niet aangemeld voor een buurtje, doen het dan nu, iedereen is nodig!

Zie de Buurtmaillijst met de buurtnamen.

Hulpmiddelenpagina