Energiecoach Han Kattenwinkel

Hoewel ik in Garderen (gemeente Barneveld) woon, ben ik vooral op Ermelo gericht, zowel wat winkels als verenigingen betreft. Ik wandel graag in het Speulderbos en heb belangstelling voor Natuur en Landschap. Ik probeer met name naar de lange termijn te kijken.

Ik ben al sinds 2005 bezig met het stimuleren van mensen om bewust om te gaan met energie, met name via de werkgroep Duurzaamheid van het NMP (Natuur- en MilieuPlatform in Ermelo). Het NMP is breed actief in Ermelo met het geven van voorlichting over Duurzaam leven. Dat gaat van stimuleren van de fiets tot Afval als grondstof of van bewust omgaan met energie tot het zelf opwekken en opslaan van energie. De laatste jaren heb ik mij vooral toegelegd op het maken van Warmtebeeldfoto’s en de bijbehorende coachgesprekken over isolatie en tochtdicht maken van de woning. Hierbij is ook ventilatie een belangrijk onderdeel.

Sinds vorig jaar werken we voor de coachgesprekken vanuit Veluwe Duurzaam. Daar kun je ons bereiken via de website www.veluweduurzaam.nl , waar je een coachgesprek kunt aanvragen of mail rechtstreeks naar mij: h.kattenwinkel@coach.veluweduurzaam.nl