Energiecoaches

Wat zijn energiecoaches?

Veluwe Duurzaam heeft najaar 2020 een 25-tal inwoners van de 7 gemeenten (waaronder Ermelo) op alle aspecten voor het isoleren, ventileren en nieuwe warmtetechnieken getraind. Maar wij zijn geen professionele energie adviseurs die bouwkundige berekeningen en een officieel advies opstellen. 

De energiecoaches brengen op verzoek van de inwoners uit deze gemeenten een huisbezoek om met de bewoners over de mogelijkheden van energiebesparing en ventilatie te praten. De coach kan gezien worden als die goede buur die met je meedenkt en (niet te complexe) vragen kan beantwoorden. Die je op weg helpt hoe je het isoleren van jouw woning kunt aanpakken waarmee je gas en dus geld bespaart.

Uit Ermelo hebben zich in 2020 een 4-tal vrijwilligers gemeld die tot energiecoach zijn opgeleid.

Wie zijn wij?

Wij zijn vier vrijwilligers (energiecoaches) die betrokken zijn bij duurzame projecten en werkgroepen. Een onderdeel daarvan is het op huisbezoek gaan bij inwoners van Ermelo die er behoefte aan hebben om over de energiebesparing van hun woning te praten. Het isoleren van de woning is van groot belang omdat dat tot besparing van gas leidt en daarnaast verbetert het wooncomfort (minder tocht of koude vloeren) voor de bewoner. Daarbij blijft het wel noodzakelijk dat er aandacht is voor het ventileren van de woning (dit is eveneens een aspect van het wooncomfort en de gezondheid).

Onze kennis en ervaringen dragen wij graag over aan anderen met name de inwoners van Ermelo. De komende vier edities van de wijkbrief zullen wij ons één voor één aan u voorstellen.

Ruud de Jong              r.dejong@coach.veluweduurzaam.nl                
Aart Hoogendoorn    a.hoogendoorn@coach.veluweduurzaam.nl      
Han Kattenwinkel      h.kattenwinkel@coach.veluweduurzaam.nl       
Riet Bezemer              r.bezemer@coach.veluweduurzaam.nl             

Wat wordt mogelijk onze betrokkenheid bij de Wijk van de Toekomst?

Zoals gezegd kunnen wij vragen rond het isoleren van uw woning beantwoorden. Is het te complex voor ons dan verwijzen wij u door naar een professionele energie adviseur. Zoals een goede buur of familielid u terzijde kan staan en met u mee kan kijken en denken, zo willen wij er voor u zijn. Juist de Wijk van de Toekomst die vooroploopt in Ermelo in het verduurzamen van de woningen heeft onze interesse omdat wij denken dat wij u een helpende hand kunnen bieden. Wij zijn niet alleen voor de Wijk van de Toekomst maar gaan overal in Ermelo langs waar naar ons wordt gevraagd.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Concreet kunnen wij ‘gewoon’ met u praten over de mogelijkheden om uw woning te isoleren en daarbij de ventilatie niet vergeten, of met u meekijken naar de aangeboden offerte(s), of helpen met het invullen van de subsidie aanvraag of welke andere hindernis u op dit punt maar tegenkomt.

Hoe kunt u ons bereiken?

U vraagt via Veluwe Duurzaam ( https://veluweduurzaam.nl/advies/energiecoaches/aanvraag-energiecoach of tel: 0525-701015) een energiecoach aan of u spreekt één van ons aan en dan komen wij bij u aan huis. Onze coachgesprekken zijn gratis.