Gezonde Wijk


Algemeen


De bewustwording dat dat je er zelf ook iets aan kunt doen om gezond te blijven is groeiende. In Ermelo-West wordt in het kader van de Dorpendeal gewerkt aan het concept ‘Gezonde wijk’. De komende jaren zal daar veel aandacht aan worden besteed.


Informatie


Onderwerpen die hierbij komen kijken zijn o.a. voldoende beweging, het hebben van een netwerk en zingeving. Er is veel documentatie op dit gebied.