Opzeggen als lid

Hoe kun je jouw lidmaatschap opzeggen? De statuten zeggen daarover:

Einde van het lidmaatschap

Artikel 5 Lid 3

“Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtnemingvan een opzegtermijn van 4 weken.”

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot/met 31 december; zodoende moet je dus vóór 1 december van enig jaar hebben opgezegd.
Stuur daarvoor een email naar wijkvereniging@ermelowest.nl. Vermeld daarin je naam en adres en de reden van opzegging.

Bij niet nakomen van deze regel blijf je voor het betreffende jaar contributie schuldig.