7 dagen Waterchallenge

Gezondheid is een groot goed. Hoe kan een een wijkvereniging bijdragen aan de gezondheid van de bewoners van een wijk? We weten dat bewegen en goede voeding positief bijdraagt aan gezondheid. Was het Coronavirus er niet geweest dan zouden we in juni/juli samen met een aantal sportverenigingen en andere gebruikers van Sportpark De Zanderij een mooie Beweegdag hebben georganiseerd. Maar we pakken nu iets anders op: de 7 dagen waterchallenge. Als bestuursleden drinken we in de periode van 15 t/m 21 juni geen drank met daarin cafeïne, alcohol of suiker, alleen water en thee zijn toegestaan. Doe je ook mee?

Artikel in De Stentor over Buurtjesproject

Op dinsdag 1 april schreef De Stentor een artikel over ons Buurtjes project.
Wat een vijfjarenplan zou worden is door de coronacrisis in een enorme stroomversnelling geraakt: het opzetten van ‘minibuurtjes’ in Ermelo-West door de wijkvereniging. Met als doel de saamhorigheid en ‘noaberschap’ te versterken. Meer dan dertig hebben zich al aangemeld. ,,De aanleiding is vervelend, maar het resultaat is geweldig’’, zegt secretaris Ad de Kort. Lees verder in De Stentor.

Een goed georganiseerd buurtje vermindert Corona-zorgen

In de week van 16 maart 2020 is er in Ermelo-West huis-aan-huis een brief verspreid om bewoners op te roepen om met elkaar een ‘Buurtje’ te vormen.

Op heel Nederland wordt een beroep gedaan om speciaal in deze tijd aandacht voor elkaar te hebben . Wanneer het Coronavirus zich nog verder verspreid zullen meer mensen aan huis gekluisterd raken. Als Wijkvereniging Ermelo-West zijn we vorig jaar gestart met het vormen van Buurtjes. Een Buurtje is een hulpmiddel om binnen de buurt te weten bij wie je moet zijn wanneer je ‘ergens mee zit’. Als wijkvereniging gaan we versneld Buurtjes vormen om daarmee een aantal mogelijke gevolgen van het Coronavirus het hoofd te kunnen bieden.

Hoe werkt het

  • Een buurtje is tussen 25 en 50 wooneenheden groot
  • Een buurtje heeft enkele Buurtcontactpersonen die met hulp van de wijkvereniging het buurtje vorm geven
  • Per buurtje is er een buurt-emailadres
  • eMails die binnenkomen worden doorgeleid naar de Buurtcontactpersonen, die verder actie ondernemen, zoals door een email aan de buurtgenoten te sturen met ‘Wie kan ……’.

Zie de Corona-overzichtspagina

Heel Ermelo-West Schoon

Op zaterdag 21 maart is het weer landelijke Afvalopschoondag. Al een aantal jaar doen we in Ermelo-West daaraan mee. Afgelopen jaar hebben we de wijk in 9 wijkdelen opgedeeld en per wijkdeel een groepje gevormd, dat gaan we dit jaar weer doen. We starten om half negen bij de Westerkerk. In de organisatie sluiten we deels aan bij het centrale organisatie door de gemeente. Je kunt je nu al bij ons aanmelden: wijkvereniging@ermelowest.nl.

Informatie over Thuiszorg op de Inloopochtend van 6 februari

Tijdens de Inloopochtend komt Lourens de Wolf, verpleegkundige in de wijk bij de Zorggroep Noordwest-Veluwe en lid van het Sociaal Team Ermelo, vertellen over Thuiszorg. Thuiszorg, het liefst heb je het niet nodig, maar het is fijn dat het bestaat, wanneer je het zelf niet meer redt. Wat is thuiszorg? Wanneer kom ik er voor in aanmerking? Waar moet ik daarvoor zijn? Wat betekent het voor de mensen in mijn omgeving? “Geen nood! Voor vragen op lichamelijk, sociaal of financieel gebied kan men in eerste instantie terecht bij de wijkverpleging en het Sociaal Team. Zij streven ernaar dat de juiste hulpverlener komt, die past bij de zorg die iemand nodig heeft. Voor het signaleren van die behoefte(n) hebben we elkaar als (buurt)bewoners nodig!” U bent hartelijke welkom op deze inloopochtend tussen 10.00 en 12.00 uur in de Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4, Ermelo. Het verhaal over thuiszorg wordt gehouden om ongeveer kwart voor elf.