Privacy regeling Ermelo West

Verantwoordelijke organisatie

De verantwoordelijke organisatie is Wijkvereniging Ermelo West te Ermelo.
De bereikbaarheid ervan is via de website www.ermelowest.nl en via de adressering van de ledenadministrator en verantwoordelijke bestuursleden.

De maximale gegevens die verwerkt worden zijn: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer

Wat is het belang van de gegevens

De gegevens worden gebruikt voor:
a. Registratie het lidmaatschap
b. Het innen van de contributie
c. Verzenden informatie over verenigingsactiviteiten

Hoe wordt de mailing uitgevoerd

Een mailing wordt uitsluitend verzonden als BCC.

Worden er gegevens doorgegeven aan ander instanties?

Neen, er worden géén gegevens van leden doorgeven aan andere bronnen.

Heeft een lid het recht de toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens in te trekken

Ja, alleen eindigt dan ook zijn/haar lidmaatschap.

Privacy toezichthouder

Een lid kan – indien nodig – een klacht indienen bij de privacy toezichthouder.

Persoonsregistratie

Een lid is verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken

Om lid van de vereniging te kunnen zijn, is men verplicht zijn/haar persoonsgegevens te verstrekken aan de ledenadministrator. Bij niet nakomen van deze verplichting wordt het aspirant lid niet toegelaten.

Hoe worden besluiten genomen

Besluiten worden in algemene zin genomen tijdens de ALV (algemene ledenvergadering) of tijdens een bijzondere ledenvergadering met in achtneming van de besluiten vermeld in de statuten.

Gegevens van externe bronnen

Er worden geen gegevens aangenomen van externe bronnen.

Wat is de werkwijze bij foutief gebruik

Bij foutief gebruik (door derden) zal ervan melding worden gemaakt op de website van de vereniging.

Opgesteld maandag 7 mei 2018 te Ermelo