Reserveren

Vul de onderstaand vragen in voor het reserveren van zaalruimte in De Vleugel of één van de vergaderzalen van de Westerkerk.
    Voorzieningen

    Door de beheerder zal binnen 24 uur laten weten of dat de gevraagde ruimte beschikbaar is.

    Het emailadres van de beheerder van De Vleugel is beheerder@devleugelermelo.nl.