Verkeersveiligheid

In januari is een bewonerswerkgroep gestart om in 2022 extra aandacht te geven
aan de verkeersveiligheid van Ermelo-West. De eerste actie was een enquête onder de bewoners om de onveilige situaties in beeld te brengen. Ruim 150 reacties hebben we gehad over ongeveer 200 verkeerssituaties. Zie op de pagina Buurtkaart welke plekken genoemd zijn. De eerste resultaten hebben we in een Rapport gezet. Er zijn veel reacties gekomen over situaties op de Leeuwerikstraat, Lijsterlaan en Telgterweg. De aanpak is dat de werkgroep eerst met de reacties van de Leeuwerikstraat aan de slag gaat. Op woensdagavond 15 juni is er op locatie van de Leeuwerikstraat een bewonersavond. Geïnteresseerden zijn welkom om 19:30 uur op de parkeerplaats van PLUS Leeuwerikstraat.

Achtergrondinformatie

Onze wijkbewoner Tauvic Ritter is lid van de Werkgroep Verkeersveiligheid Ermelo-West. Hij verzorgt de rapportages, zoekt naar achtergrondinformatie en documenteert het proces. Zie daarvoor zijn Blog.

Telgterweg

De Telgterweg is één van de hoofduitsluitingsroutes van de wijk. Ook veel verkeer van en naar het dorp komt over deze weg. Door betrokkenen bij de Bernhardschool is onderzoek gedaan naar de veiligheid van het oversteken bij de Bernhardschool. Benieuwd naar de uitkomsten? Kijk dan op de pagina ‘Oversteken