Wijkinrichting

Onze wijk is o.a. voorzien van wegen, speeltuinen, wandelpaden, parkeerplaatsen, verlichting en openbaar groen.


Algemeen


Samen met de gemeente zorgen we er voor dat Ermelo-West er aantrekkelijk uit blijft zien. Diverse bewoners dragen geheel vrijwillig daar een steentje aan bij door bijvoorbeeld periodiek zwerfafval te rapen. Het is tegenwoordig heel gewoon dat bewoners meedenken over de inrichting van hun eigen leefomgeving, houd de gemeente pagina’s in de gaten.


Storingen


Constateer je storingen of gebreken meld dat dan via een speciale pagina c.q. een app bij de Gemeente Ermelo.


Afvalinzameling


Het huisvuil wordt in Ermelo-West ingezameld op woensdag. Zie de gemeentepagina met de tips over de afvalinzameling en ophaaldagen.


Zwerfafvalinzameling


Wil je meedoen met het groepje bewoners dat zwerfaval inzamelt in de wijk. Laat dat even weten bij de wijkverening: info@ermelowest.nl,