Wijkopbouw

In de wijk is heel veel kennis en vaardigheden aanwezig. We kunnen dat met elkaar inzetten om het woon- en leefklimaat van Ermelo-West te versterken. West wordt dan een wijk waar het bruist van de activiteiten, waar we oog en voor elkaar en de omgeving waarin je woont is tip-top op orde.

In 2020 is een Wijkplan Ermelo-West 2025 vastgesteld door de leden van de wijkvereniging. Vanuit ‘Buurtjes’ betrekken we de inwoners bij hun eigen leefomgeving. Een wijkondersteuner gaat helpen bij het inrichten en uitbreiden van de Buurtjes.

In het voorjaar 2021 gaat hierover uitgebreid gecommuniceerd worden.