Wijkopbouw

In de wijk is heel veel kennis en vaardigheden aanwezig. We kunnen dat met elkaar inzetten om het woon- en leefklimaat van Ermelo-West te versterken. West wordt dan een wijk waar het bruist van de activiteiten, waar we oog en voor elkaar en de omgeving waarin je woont is tip-top op orde.

In 2020 is een Wijkplan Ermelo-West 2025 vastgesteld door de leden van de wijkvereniging. Vanuit ‘Buurtjes’ betrekken we de inwoners bij hun eigen leefomgeving. Een wijkondersteuner helpt bij het inrichten en uitbreiden van de Buurtjes.